ข่าวและอัพเดตล่าสุด

โครงการนำร่องติดตั้งระบบ Container Truck Gate Automation ณ ท่าเรือ TIPS ฺTerminal ในโครงการ depa Accelerator

บริษัท เวริลี วิชั่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ท่าเรือ ทีไอพีเอส และหอการค้าฝ่ายอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ในการติดตั้งระบบ Container Truck Gate Automation ณ เท่าเรือแหลมฉบัง

บันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ไทย

ความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระหว่างบริษัท เวริลี วิชั่น จำกัด บริษัท สหไทยเทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัล สุดยอด SME Startup 2562 โดยสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสุดยอด SME Startup 2562 ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรม สตาร์อัพกลุ่มงานรัฐ ในการนำเสนอเทคโนโลยี ณ ทำเนียบรัฐบาล

ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในการนำเสนอระบบ Container Truck Gate Automation ให้กับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

โครงการ Smart City สำหรับการติดตั้งระบบ Container Truck Gate Automation

บรืษัท เวริลี วิชั่น ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการดำเนินโครงการ ทดลองติดตั้งระบบ Containter Truck Gate Automation ณ ท่าเรือสหไทย เทอร์มินัล

ตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมงาน ประชุม ASEAN ROK ณ ประเทศเกาหลี ร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี

บริษัท เวริลี วิชั่น ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วม ASEAN ROK ร่วมกับ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ประเทศเกาหลี