เวริลี วิชั่น

บริษัท เวริลี วิชั่น เป็นบริษัทผู้พัฒนาและให้บริการ digital logistics solution ของคนไทย ด้วยทีมที่มีคุณภาพและประสบการณ์ทั้งด้านเทคโนโลยี deep learning artificial intelligence และเทคโนโลยีวิศวกรรมสมัยใหม่ เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการทำ digital transformation สำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการณ์ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ด้วยการผสานนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์และวัดผลได้

เพราะเราคือพันธมิตรของคุณในการผสานนวัตกรรม

WHY US

ความชำนาญด้านนวัตกรรม
ด้วยความชำนาญทางวิศวกรรม เราจึงมั่นใจในการส่งมอบเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อตอบโจมย์ของคุณที่สุด

ความเชื่อถือได้
เราไม่เพียงแต่ส่งมอบเทคโนโลยีดีที่สุด แต่ยังรวมถึงการวางแผนบริหารโครงการ และการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

ความคุ้มค่าการลงทุน
เราเข้าใจถึงความสำคัญของงบประมาณ เราจึงมุ่งมั่นส่งมอบนวัตกรรมที่ดีที่สุดและคุ้มค่าแก่การลงทุน

ความสำเร็จของเรา

Thailand Best SME/Startup Award 2019

2nd Runner Up GSB Best Startup Award 2019

2nd Runner Up ASEAN Hackathon 2019

3rd Runner Up SAMART Young Technoprenuer Award 2019

คณะผู้บริหาร


ชนาธิป
ฤกษ์สุขรุ่งเรือง

กรรมการผู้จัดการ
และ Co-Founder


ปิยะวัฒน์
แสงประเสริฐกฤด

หัวหน้าฝ่ายธุรกิจและการตลาด
และ Co-Founder


ธีระเดช
กุศลธรรมรัตน์

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการณ์
และ Co-Founder


นภสินธุ์
คุณาพรสุจริต

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
และ Co-Founder